Bedrijfspensioenfonds check
BPF Bedrijfstakpensioenfonds-check
30 augustus 2016
Afkoop kleine pensioenen vervalt
4 januari 2017
Doorbeleggen na pensioendatum is mogelijk

Doorbeleggen na pensioendatum gaat door

Op 14 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” aangenomen. Dit is een samenvoeging van het initiatief wetsvoorstel van Herma Lodders “uitbetaling pensioen in eenheden” en het regeringswetsvoorstel “Variabele pensioenuitkering”. De ingangsdatum deze wet is 1 juli 2016.

Inleiding

Door de lage marktrente krijgen deelnemers met een premieovereenkomst, die met pensioen gaan, een relatief lage levenslange pensioenuitkering. De nieuwe wet maakt het mogelijk, om niet een levenslange pensioenuitkering aan te kopen maar om door te beleggen. Dit zou kunnen leiden tot een hogere pensioenuitkering.

Hoe gaat het werken?

Uitgangspunt is dat de default bij pensionering een levenslange gegarandeerde uitkering is tegen de dan geldende commerciele tarieven van uitvoerders. Werknemer kan (en moet) expliciet kiezen voor een variabele pensioenuitkering en dus doorbeleggen. Ook kan er voor gekozen worden andere risico’s door te laten lopen zoals het lang leven risico en sterfterisico.

Bij doorbeleggen zijn er twee varianten: een individuele uitkering in units (aantal units is dan gelijkblijvend, de uitkering hangt af van de waarde) of een collectieve variant waarin de projectierente wordt vervangen door een marktrente die maandelijks wordt vastgesteld door De Nederlandse Bank. Ook zijn combinaties mogelijk van vaste en variabele uitkering.

Bij doorbeleggen na pensioendatum, wordt er dus voor pensioendatum minder risico afgebouwd. Dit betekent dat de pensioenuitkomst mogelijk hoger kan worden, maar uiteraard ook lager.

Overgangsperiode

Op 1 januari 2018 zijn alle nieuwe regels definitief van toepassing. Tot die tijd is er sprake van een overgangsregeling om uitvoerders de kans te geven aan hun nieuwe communicatieverplichtingen te laten voldoen en hun beleggingsbeleid opnieuw in te richten. Ook wordt in deze periode het shoprecht mogelijk gemaakt voor deelnemers die bij een uitvoerder zitten die niet voornemens is de nieuwe produkten met betrekking tot variabele pensioenuitkeringen aan te bieden. Tot 1 januari 2017 kan de deelnemer sowieso nog gebruik maken van de tijdelijke pensioenknipmaatregel.

Wie gaat wat aanbieden en wanneer?

Er zijn op dit moment nog geen produkten bekend. Onduidelijk is ook of die op korte termijn komen. Omdat er sprake is van contractvrijheid kunnen pensioenuitvoerders er voor kiezen om variabele uitkeringen niet aan te bieden in hun produkten. Ook kunnen aanbieders hiervoor juist wel kiezen maar dan alleen in een bepaalde variant. Er zal dus een waaier aan produkten ontstaan bij verschillende pensioenuitvoerders. Het plannen van pensioen zal dus nog complexer worden. De keuzemogelijkheden worden immers groter en ook nog afhankelijk van de produkten van uitvoerders.
Overigens mogen niet alleen pensioenverzekeraars en pensioenfondsen variabele pensioenuitkeringen aanbieden, maar ook PPI’s!

Lifecyclebeleggen niet meer verplicht!

Staatsecretaris Jetta Klijnsma heeft in haar brief van dd. 10 juni jl. naar de Eerste Kamer geschreven, dat de door haar in de wet verbeterde premieregeling opgenomen bepaling over het verplichte lifecycleprincipe komt te vervallen. Er is naar haar mening ook ruimte voor andere methoden om het beleggingsrisico voor oudere werknemers naar pensioendatum af te bouwen. Bijvoorbeeld door het geven van rendementsgaranties, een geleidelijke inkoop en dekkingsgraad neutrale inkoop van een pensioenuitkering. Wel blijft de uitvoerder verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, ook na pensioendatum als een deelnemer kiest voor een variabele pensioenuitkering.

Drs. Bernard P. Pasveer RPC
www.pasveerpensioenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *