Bedrijfstakpensioenfondsonderzoek

Veel bedrijven worden benaderd door bedrijfstakpensioenfondsen met de mededeling dat ze verplicht zouden moeten worden aangesloten op basis van de betreffende verplichtstellingbeschikking. Dit heeft vaak grote financiële consequenties, vooral als er al een collectieve pensioenregeling is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

Wij doen onderzoek naar uw bedrijfsactiviteiten en beoordelen of het wel terecht is dat uw onderneming zou moeten worden aangesloten. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden voor dispensatie en proberen daar waar mogelijk de financiële schade zoveel mogelijk te beperken e.e.a. in overleg met het bedrijfstakpensioenfonds zelf en de betreffende verzekeraar.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op

Vaktechnisch overleg, pensioenworkshops, pensioentrainingen en pensioencursussen

Regelmatig geven wij trainingen voor collega pensioenadviseurs, accountskantoren, administratiekantoren, advocatenkantoren en fiscalisten over actuele pensioenontwikkelingen op juridisch gebied, actuarieel gebied, verzekeringstechnisch gebied of anderszins.

Interesse in een voorstel?

Neem contact op

Wijziging collectieve pensioenregeling

Wij ondersteunen u als werkgever bij het wijzigen van uw pensioenregeling omdat de kosten uit de hand lopen of omdat er te veel risico’s worden gelopen of omdat u de regeling wilt aanpassen door wettelijke wijzigingen zoals de voorgenomen aanpassing van de AOW-leeftijd.

Ook ondersteunen wij de Ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling. Nadruk wordt hierbij in eerste instantie gelegd op kennisoverdracht (een minipensioencursus). De OR kan immers geen goed advies geven als men niet minimaal over hetzelfde kennisniveau beschikt als de werkgever.

Meer weten over de wijziging collectieve pensioenregeling?

Neem contact op

Pensioencommunicatie

Wij geven veel presentaties voor werknemers. De presentaties zijn kort, helder, praktisch en hebben over het algemeen veel impact bij werknemers. Ze hebben altijd een bepaalde nieuwswaarde.

Ook een pakkende presentatie binnen uw organisatie?

Neem contact op

Wijziging pensioenregeling van DB naar DC

Wij worden veel betrokken bij een wijziging van de pensioenregeling voor werknemers van een gegarandeerde middelloonregeling (Defined Benefit, DB) naar een beschikbare premieregeling in beleggingen (Defined Contribution, DC). De ene keer ondersteunen wij werkgever, de andere keer de Ondernemingsraad.

Meer weten over de wijziging pensioenregeling van DB naar BC?

Neem contact op

Conflict werkgever – ondernemingsraad

Regelmatig worden wij ingeschakeld om in conflictsituaties tussen werkgever en ondernemingsraad, met betrekking tot een wijziging van de pensioenregeling, een oplossing te zoeken en het proces tussen beide partijen weer “vlot te trekken”. Communicatie is hierbij meestal het belangrijkste middel in de vorm van inhoudelijke toelichtingen, maar ook het zoeken naar creatieve oplossingen buiten de pensioenregeling om en meer algemeen in de aanpassing van andere arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over hoe wij ondersteuning kunnen bieden?

Neem contact op