Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel ondernemers hebben hun arbeidsongeschiktheidsrisico nog niet verzekerd. In de huidige markt zijn de premies voor dit soort verzekeringen concurrerend, ook interessant voor het oversluiten van uw bestaande verzekering. Wij helpen u het risico in kaart te brengen: hoeveel en tegen welke voorwaarden kunt u verzekeren? Wij vergelijken verschillende verzekeraars , begeleiden het aanvraagtraject en de medische acceptatie.

Ook laten wij u zien wanneer zo’n verzekering niet uitkeert en welke “de addertjes onder het gras zijn in de polisvoorwaarden”.
Door onze ervaring met schadeclaims op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kunnen wij u optimaal adviseren!
Wij werken zonder provisie, op urenbasis en dus volledig onafhankelijk.

Wij brengen uw risico’s in kaart en lossen eventuele problemen op.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op

Nabestaandenpensioen / overlijdensrisico

Een belangrijk risico dat vaak over het hoofd wordt gezien bij ondernemers is het overlijdensrisico. Men denkt dat dit goed is geregeld omdat “de hypotheek is afgedekt bij overlijden” maar vergeet vaak dat de achterblijvende partner dan weliswaar lagere woonlasten heeft maar geen of een te laag inkomen.

Ook ondernemers die pensioen in eigen beheer opbouwen, hebben vaak onvoldoende vermogen in de BV om bij een voortijdig overlijden, de partner een nabestaandenpensioen te kunnen uitkeren.

Dit is relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen met een overlijdensrisicoverzekering.
Wij werken zonder provisie, op urenbasis en dus volledig onafhankelijk.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op

Collectief Pensioen

Als werkgever loopt u ongemerkt veel risico’s met een collectieve pensioenregeling:

Financiële risico’s:
Onverwachte premieverhogingen, extra koopsommen voor waardeoverdrachten en aanvullende premies voor indexaties; steeds maar hoger wordende pensioenlasten.

Fiscale risico’s:
De pensioenregeling kan fiscaal bovenmatig zijn of niet voldoende aan andere fiscale regels waardoor mogelijk een claim en boete kan ontstaan.

Juridische risico’s:
U kunt aansprakelijk gesteld worden door werknemers in het kader van arbeidsrecht omdat uw pensioenregeling niet voldoet aan de wet gelijke behandeling, omdat u misschien aangesloten zou moeten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds, omdat u afstandsverklaringen door werknemers hebt laten tekenen, omdat u uw pensioenregeling hebt aangepast in het verleden.

Wij brengen uw risico’s in kaart en lossen eventuele problemen op.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op

Ziekteverzuim

Het financieel risico van ziekteverzuim, kortdurend, en arbeidsongeschiktheid, langdurend, wordt door de overheid steeds meer bij de werkgever neergelegd.

Om het financiële risico voor werkgever zoveel mogelijk te beperken, wordt “duurzame inzetbaarheid van medewerkers” het adagium. Niet alleen als iemand al ziek is geworden, maar zeker ook preventief!

Werkgevers die hun risico’s goed in kaart hebben, en een actief beleid voeren omtrent langdurige en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, kunnen veel geld besparen en hun risico’s beheersbaar houden.

Wij ondersteunen werkgevers met het in kaart brengen van alle risico’s, het doorrekenen van mogelijk te behalen financieel voordeel en het afdekken van de risico’s met behulp van verzekeringsoplossingen, indien deze noodzakelijk zijn of gewenst!

Ook ondersteunen wij bij het maken van keuzes door werkgever met betrekking tot de nieuwe Flex wet die per 1 januari 2017 wordt geïntroduceerd. Werkgevers worden vanaf die datum ook verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte flexkrachten zoals bijvoorbeeld thuiswerkers, werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan, werknemers met een vast dienstverband die worden ontslagen en in de WIA komen en werknemers die binnen vier weken nadat zij uit dienst zijn gegaan, ziek worden.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op

Aansprakelijkheid

Wij zijn gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor werkgevers in de zakelijke dienstverlening zoals ingenieursbureaus, projectengineers, architektenbureaus, ICT bureaus, marketingbureaus, accountants- en administratiekantoren, advocaten, notarissen en andere zakelijke dienstverleners.

Wij helpen u de afweging te maken dit risico wel, niet of gedeeltelijk te verzekeren en begeleiden het aanvraagtraject naar verzekeraars.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact op