Algemeen pensioenfonds
APF (Algemeen Pensioenfonds)
30 augustus 2016
Doorbeleggen na pensioendatum is mogelijk
Doorbeleggen na pensioendatum gaat door
30 augustus 2016
Bedrijfspensioenfonds check

BPF Bedrijfstakpensioenfonds-check

Op 5 oktober 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een opmerkelijke uitspraak gedaan over de terugwerkende kracht van premiebetalingen voor een werkgever die verplicht aangesloten zou moeten zijn bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De tot voor kort gebruikelijke periode van vijf jaren terugwerkende kracht wordt in deze uitspraak terzijde gezet.

Wat is de casus?

In 2013 heeft het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf geconstateerd dat een werkgever onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt en met terugwerkende kracht vanaf 2004 zou moeten worden aangesloten. Het fonds heeft daarna werkgever gesommeerd de premies met terugwerkende kracht over de periode vanaf 2004 tot heden te voldoen.
Over de verplichte aansluiting met terugwerkende kracht was geen discussie, wel over de periode waarover premie is verschuldigd aan het fonds.

Wat is de uitspraak?

Werkgever beroept zich op het feit dat er alleen premie verschuldigd is over de periode van 2008-2013 omdat de periode daarvoor verjaard is op basis van artikel 3:308 BW.
De rechter baseert zich op hetzelfde artikel maar geeft een andere interpretatie. De crux zit in het feit vanaf wanneer de termijn van vijf jaren gaat lopen. Werkgever stelt zich op het standpunt van het moment dat het bedrijf verplicht zou moeten worden aangesloten (2004). De rechter stelt zich op het standpunt dat de periode pas begint vanaf het moment dat het fonds op de hoogte is van de activiteiten van werkgever (dus 2013). Overweging hierbij is dat de rechter vindt dat van een fonds niet kan worden verwacht voor alle bedrijven in Nederland na te gaan of ze onder het verplichtstellingsbesluit vallen, dit is duidelijk een verantwoordelijkheid van werkgever zelf.

Gevolgen voor werkgever

De consequentie van deze uitspraak is dat het financiële risico voor een werkgever veel groter is geworden als er niet tijdig en regelmatig een BPF-check plaats vindt: onderzoek of de huidige activiteiten vallen onder de verplicht gestelde activiteiten van een bedrijfstakpensioenfonds. Immers de terugwerkende kracht kan tot een grote veelal onbetaalbare premievordering leiden die de continuïteit van een onderneming kan bedreigen.

In ieder geval is werkgever hiervoor ZELF verantwoordelijk en is het verstandig regelmatig een BPF-check te laten uitvoeren. Voornamelijk als er belangrijke zaken wijzigingen zoals het opstarten van nieuwe activiteiten, het afstoten van activiteiten, het overnemen van een ander bedrijf, fuseren of overgenomen worden.

Maar ook als de activiteiten van een onderneming niet wijzigen kan er toch een verplichtstelling ontstaan doordat de omschreven verplicht gestelde activiteiten in een bedrijfstakpensioenfonds veranderen. Een voorbeeld hiervan is het Pensioenfonds Metaal en Techniek waarin per 25 april 2015 nieuwe verplicht gestelde activiteiten zijn toegevoegd zoals 3D-printen en preventief onderhoud.

Gevolgen

De meeste werkgevers, zelfs de grotere werkgevers, zijn zich niet bewust van de risico’s die zij mogelijk lopen met het al dan niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit legt een grote verantwoordelijkheid neer bij henzelf.

En de werknemer?

Een financiële planner, die een werknemer (of ondernemer) ondersteunt in zijn inkomens-en vermogensplanning, zou ook eens kunnen kijken naar de werkgevers waar zijn relatie heeft gewerkt. En mogelijk indicaties kunnen vinden dat werknemer mogelijk recht heeft op een pensioen van een pensioenfonds.
Immers als een werkgever niet is aangesloten, maar dit wel zou moeten zijn, kan een werknemer rechtstreeks bij het fonds zijn pensioen claimen, ongeacht of werkgever wel of niet is aangesloten en ongeacht of werkgever wel of niet zijn premies heeft betaald.

Relativering

De uitspraak van de rechter is van zeer recente datum (15 oktober) en het is nog niet duidelijk of werkgever hier tegen in hoger beroep. Mogelijk kan dit tot een andere of aangepaste uitspraak leiden. Ook is er andere jurisprudentie die juist tegenstelde uitspraken laat zien en waar wel met succes de verjaringstermijn van vijf jaren door rechters worden toegekend.

Tips

Niet alleen activiteiten van werkgevers kunnen veranderen, ook de verplichtstellingsbeschikkingen veranderen regelmatig.
Er zijn pensioenadviseurs die zich hebben gespecialiseerd in bedrijfstakpensioenfonds onderzoek.

Drs. Bernard P. Pasveer RPC
www.pasveerpensioenadvies.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *