23 april 2020

Corona en pensioenadvies

Wij hopen, dat u niet getroffen bent door het Corona virus, pas goed op uzelf en denk aan uw eigen gezondheid en de gezondheid van uw […]
23 april 2020

Afschaffing Pensioen123 en UPO

Op 1 juli 2015 werd de Wet pensioencommunicatie ingevoerd. Doel van deze wet was de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en gepensioneerden te verbeteren. Op […]
23 april 2020

Pensioen bij echtscheiding: Nieuwe Wet Verevening en uitspraak Hoge Raad

Op 14 februari 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een echtscheidingszaak over de vraag op welk moment de af te storten commerciële waarde […]
23 april 2020

Verplichte AOV voor zelfstandigen

Vorig jaar juni is het Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. Hierin zijn ook afspraken gemaakt voor zelfstandige ondernemers waaronder een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor […]